Szkoła Językowa Szczecin, kursy językowe Szczecin

Języki obce bliżej niż myślisz
nauka języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
przygotowania do egzaminów
dogodne terminy i przystępne ceny
miła i przyjazna atmosfera

Słownictwo do artykułu


Racism In Football

“Current”

article January/ February 2013  

 

 v o c a b u l a r y

 

racism – rasizm

the issue – temat

striker – napastnik

defender – obrońca

raise – wychowywać

an hour into match – po godzinie meczu

kick on the knee- kopnął w kolano

a foul was given – przyznano faul

to corner sb – przycisnąć kogoś do muru

become involved into heated argument – wdał się w ostrą kłótnię

it was the issue everyone thought had been buried – wszyscy myśleli, że temat juz przeminął

put racism in football back on the front page – spowodować, że rasizm w piłce nożnej powrócił na pierwsze strony gazet

to pinch – uderzyć pięścią

He had been racially abused – on został obrzucony rasistowskimi obelgami

the upshot is that – skończyło sie na tym, że

He was handed – wręczono mu

A ban – zakaz

Fine – kara finansowa

Insult – obraza, zniewaga

Insulting – obraźliwy

He has damaged the image of English football around the world - on zniszczył wizerunek angielskiej piłki nożneji na cały świat

To state (in report) – stwierdzić, oświadczyć

Punishment – kara

Indignant – oburzony

Indignation – oburzenie

Indignantly – z oburzeniem

Insisted – naciskaL

Bo back somebody – wspierać kogoś

Support – wsparcie

Priori to – przed: wcześniejszy

Kick off- początek meczu

To be caught – był nagrany

Go viral – poszło, rozprzestrzeniło się jak wirus

Appology did little to dampen the flames – przeprosiny niewiele zdziałały aby ugasić płomienie

Not black - and - white – nie czarno na białym (nie jest do końca jasne)

Turn a blind eye to racism – przymknąć oko na rasizm

Pretend – udawać

Players didn’t discuss it, let alone complain – gracze nie dyskutowali na ten temat ani nawet nie uskarżali się

Deliberately – z premedytacją

A zero-tolerance policy on racism – polityka nietolerancji rasizmu

Ethnic minorities – etniczne mniejszości

An outbreak of fresh race fuelled cases – wybuch nowych podsycanych rasizmem spraw

Clear – cut – jasne

Court – sąd

To face – zmierzyć się, napotkać, doświadczać

A charge – opłaty

Respond to an insult by – odpowiedział na obrazę

To deny – zaprzeczyć

He was fund not guilty – uznano go niewinnym

The case raises a thorny issue – sprawa urosła do trudnego zagadnienia

Horny – ciernisty/ Horny question, issue – trudne pytanie, zagadnienie

I got tense – spiąłem się

To be limitem to sb- ograniczać się do kogoś

Teraces – trybuny

Evicted – wyeksmitowany

Eviction – eksmisja

Banned from attending matches – zabronione uczestniczenie w meczach

It varies by countries – różnią się w różnych krajach

Ruled and expectations – zasady i oczekiwania

To be barraged with „monkey” chants – być atakowanym głupimi przyśpiewkami

Barrage – an attack during which an army continuosly fires guns/ a lot of criticism, complaints questions directed at one person

Condemnation – potępienie

Things don’t seem to have progressed – nie wydaje się aby nastąpił postęp

To be subjected to racial chanting – być przedmiotem rasistowskich przyśpiewek

Furthermore – co więcej

Hurle on Duch team – rzucać, ciskać na holenderską drużynę

concern – troska

Host – gospodarz

To warn – ostrzec

Coffin – trumna

Further – dalszy, następny

Poor performance – słabe zagranie

To rush – pospieszyć

Report the incydent to the Police – zgłosić wydarzenie na policję

Stamp out- wyplenić

Pledge to crush racism- zobowiązał się aby stłumić  rasizm 

Summit- szczyt (economic)

Influence – wpływać

Imitate – naśladować

Tough/tougher – twardy, stanowczy, trudny/ twardszy, trudniejszy

Employment tribunal- trybunał do spraw zatrudnienia

Ruled In favour of futballer’s claim – orzeklo na korzyść skargi piłkarza

To be sacked – zostać wyrzuconym, zwolnionym z pracy

Ruling – orzeczenie

Let’s Kick Racism Out of Football – Pozbądźmy się rasizmu w piłce nożnej

Strive/strove/striven – dążyć do

Cite – przytaczać

The lack – brak

Stride/strode/stridden – kroczyć

Aspiring – aspirujących

Doubt – wątpliwości

Ingrained – zakorzeniony

Tackle the problem - radzić sobie z problemem

Football is the great uniter of colours- Piłka nożna jest wspaniała w jednoczeniu  kolorów

Creed  - kredo

Penalty – kara

At large – w większości

Po sąsiedzku
ul. Junacka 11/2
71-495 Szczecin
tel. 091 426 14 57
kom. 609 504 017

© Copyright 2009-2018 by Po sąsiedzku All rights reserved

Powered by: flowtext | Projekt i realizacja: maciejadamczak.net